Terug

Gemeente Zupthen

Drukwerk & verpakking ontwerp

Via het CVJO Zutphen heb ik in samenwerking met De Creatieve Stoel een concept mogen bedenken voor een infographic omtrent de economie in Zutphen. De gemeente had als doel mensen duidelijker maken welke economische activiteiten afspelen in Zutphen en hoe de gemeente daar een steentje aan bijdraagt.


Er zijn 8 onderdelen die de economie in Zutphen uitmaken. Deze 8 onderdelen moesten we laten zien en kort toelichten. Zodat zoveel mogelijk mensen deze informatie konden begrijpen. Na het eerste gesprek zette wij erop uit om een conceptvoorstel te doen hoe wij het beste konden communiceren wat de gemeente voor oog had. Dit was ons concept.


Als hand-out zijn er leporello’s uitgewerkt.. Deze leporello is vierkant en heeft de vouw verticaal naar beneden toe gericht. Op ieder vierkant vlak bevindt er zich een van de 8 onderdelen van de economie. Op de voorkant een illustratie om er beeld aan te geven, op de achterkant een korte toelichting. Deze Leporello werkt goed als hand-out, maar ook om meer te nemen en te presenteren. Als je een onderdeel wilt laten zien, kan je hem omvouwen naar dat onderdeel en hem aan iemand geven. Je kan hem aan de muur hangen of op tafel leggen om mensen snel een samenvatting te geven wat er zich afspeelt binnen de economie van Zutphen.


Daarnaast is er ook een Powerpoint versie en een video gemaakt die ieder onderdeel een voor een afgaat. Hierdoor is de leporello goed toepasbaar op meerdere mediums.


Tijdens het proces hebben we met de gemeente gesproken over wat ieder onderdeel inhield en hoe dit kort te formuleren was. Nadat dit duidelijk was hebben we een voorstel gedaan hoe de illustraties eruit komen te zien en wat de stijl zal worden van de Leporello. Uiteindelijk heeft ieder onderdeel zijn eigen kleur gekregen. Hierdoor heeft de Leporello een positieve stijl en wordt het onderwerp economie op een positieve manier benaderd. Ieder onderdeel gebruikt diverse pasteltinten van de gekozen kleur.